Hiện bánh Nguyễn Kim không chấp nhận bất kỳ hình thức đổi trả sản phẩm

Các sản phẩm hỏng do vận chuyển, do Bánh Nguyễn Kim đều được hoàn tiền hoặc đổi mới miễn phí.