Bánh Nguyễn Kim lên sóng VTV

Ảnh tập thể bánh Nguyễn Kim

Bánh Đúc Lá Dứa – Bánh Nguyễn Kim trên Chương trình ????̂̉???? ????????????̛̣???? Đ????̛????̛̀???????? ????????????̂́. Kênh ???????????????? lúc 10h30 ngày 16/08/2019 và ???????????????? lúc 18h50 ngày 18/08/2019 ???? Tự hào là đơn vị trực tiếp sản xuất Bánh Đúc Lá Dứa tại Hà Nội theo công thức gia truyền để lại. Bánh Nguyễn Kim đã dần…